[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Danh mục Ký hiệu chấm công cho phép quản lý danh sách các ký hiệu dùng để chấm công hàng tháng cho nhân viên trong phân hệ Quản lý thời gian như: Lương thời gian, Nghỉ phép, Con ốm, Thai sản...
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Danh mục\Ký hiệu chấm công.
2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin Ký hiệu và Tên, sau đó nhập Tỷ lệ phần trăm hưởng lương của loại chấm công đó.
4. Nhấn Cất.


Xem thêm