[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép quản lý danh sách các kỹ năng thường dùng để đánh giá và đào tạo nhân viên, phục vụ cho phân hệ Đánh giá và Đào tạo.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Để thêm mới kỹ năng vào phần mềm, nhân sự có thể thực hiện theo một trong các cách sau:
Khai báo từng kỹ năng

Nhập khẩu danh sách kỹ năng từ tệp Excel
Lưu ý:

1. Có thể Cập nhật hàng loạt kỹ năng từ file excel vào phần mềm bằng cách n
hấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 
2. Có thể bổ sung tài liệu đính kèm vào kỹ năng bằng cách nhấn Thêm tại tab Tài liệu đính kèm.
 


Xem thêm