[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, nhân sự tiến hành lập kế hoạch chương trình phúc lợi cho cả năm, cả quý hoặc cho từng lần phát sinh nhu cầu phúc lợi cho nhân viên.
2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ
Lập kế hoạch chương trình phúc lợi trên Bàn làm việc

Lập kế hoạch chương trình phúc lợi trên phân hệ Phúc lợi

Nhập khẩu chương trình phúc lợi từ file Excel
Lưu ý: Khi Thêm/Sửa/Xóa chương trình phúc lợi trên phân hệ Phúc lợi, chương trình sẽ tự động Thêm/Sửa/Xóa kế hoạch phúc lợi tương ứng trên Bàn làm việc và ngược lại.


Xem thêm