[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Căn cứ vào danh sách khen thưởng của năm trước, nhân sự lập kế hoạch khen thưởng cho cả năm của công ty.
2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Để thực hiện được chức năng này Nhân sự cần phải thiết lập hiển thị Kế hoạch khen thưởng trên giao diện Bàn làm việc. Xem hướng dẫn thiết lập tại đây.
1. Vào phân hệ Tổng quan, tại phần hiển thị Kế hoạch khen thưởng, nhấn Thêm.

2. Khai báo kế hoạch khen thưởng.
  • Nếu tích chọn Đã thực hiện thì Tổng chi phí thực tế = Tổng trường Tổng giá trị của các quyết định khen thưởng có chọn Kế hoạch khen thưởng tương ứng khi Lập quyết định khen thưởng.
3. Nhấn Cất.


Xem thêm