[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Dựa vào nhu cầu tuyển dụng nhận được từ các bộ phận hoặc Ban lãnh đạo vào cuối năm trước hoặc đầu năm sau, nhân sự phụ trách tuyển dụng sẽ tổng hợp và lập kế hoạch tuyển dụng cả năm cho toàn bộ công ty.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các cách thực hiện trên phần mềm
1. Lập kế hoạch trên phân hệ Tuyển dụng

2. Lập kế hoạch trên Bàn làm việc


Xem thêm