[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Khi có nhân viên được khen thưởng, nhân sự căn cứ vào kết luận của hội đồng khen thưởng hoặc quyết định của lãnh đạo để lập quyết định khen thưởng cho nhân viên.
2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ

Khai báo từng quyết định khen thưởng

Nhân bản quyết định khen thưởng

Nhập khẩu quyết định khen thưởng từ file excel

 Xem thêm