[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép Nhân sự lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bán hàng theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN


2. Kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCNXem thêm