[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Danh mục Lý do nghỉ cho phép quản lý danh sách các lý do nghỉ và số ngày nghỉ tối đa tương ứng, phục vụ cho việc chấm công cho nhân viên trong phân hệ Quản lý thời gian Chấm công.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Danh mục\Lý do nghỉ.

2. Nhấn Thêm.


3. Khai báo các thông tin của lý do nghỉ:
 • Ký hiệu chấm công: chọn trong danh sách hoặc nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Ký hiệu chấm công rồi nhấn Chọn.

  Lưu ý: Có thể khai báo thêm Ký hiệu chấm công bằng cách nhấn Thêm => Xem hướng dẫn cách khai báo tương tự tại đây.
  • Số ngày nghỉ tối đa: nhập số ngày nghỉ tối đa của lý do nghỉ.  


  4. Nhấn
   Cất.


  Xem thêm