[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Trong quá trình nhân viên làm việc có một số thông tin mà nhân viên không thể tự cập nhật, mà bắt buộc phải do nhân sự cập nhật như: hợp đồng, quyết định điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định điều chỉnh lương...
2. Xem phim hướng dẫn

(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Nhân sự có thể thực hiện cập nhật các thông tin sau vào hồ sơ nhân viên:
3.1 Cập nhật thông tin Hợp đồng lao động

3.2 Cập nhật quá trình công tác của nhân viên

3.3 Cập nhật thông tin Vai trò đảm nhiệm

3.4 Cập nhật thông tin Thu nhập thường xuyên

3.5 Cập nhật thông tin Khấu trừ thường xuyên

3.6 Cập nhật Lịch sử lương

3.7 Cập nhật thông tin Phúc lợi

3.8 Cập nhật thông tin Khen thưởng

3.9 Cập nhật thông tin Sự cố

3.10 Cập nhật thông tin Đào tạo

3.11 Cập nhật thông tin Kỹ năng
Xem thêm