[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Định kỳ hàng quý, 6 tháng hay 1 năm đơn vị yêu cầu nhân viên cập nhật lại hồ sơ của bản thân với các thông tin cá nhân, thông tin về gia đình, bằng cấp và chứng chỉ. Căn cứ vào thông tin mà nhân viên đã cập nhật lại cán bộ nhân sự của đơn vị sẽ xem lại và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin sau đó sẽ lưu vào hồ sơ nhân viên.


2. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Bước 1: Thiết lập thời gian và các thông tin được phép cập nhật

Bước 2: Gửi thông báo yêu cầu nhân viên bổ sung, cập nhật thông tin thay đổi

Bước 3: Nhân viên thực hiện cập nhật hồ sơ

Bước 4: Nhân sự kiểm duyệt thông tin và lưu vào hồ sơ nhân viên


Xem thêm