[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép khách hàng nhập khẩu dữ liệu từ máy chấm công vào phần mềm AMIS.VN - Nhân sự
2. Các bước thực hiện
Trường hợp khách hàng nhập khẩu dữ liệu từ máy chấm công vào phần mềm thì thực hiện chấm công theo 2 bước sau:

Bước 1. Chấm công cho nhân viên

Bước 2. Tổng hợp công của nhân viênXem thêm