[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Danh mục Nơi đăng ký khám chữa bệnh cho phép quản lý danh sách các bệnh viện, phòng khám, trạm y tế... khám chữa bệnh theo BHYT, phục vụ cho phân hệ Bảo hiểm
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo từng đơn vị khám chữa bệnh

2.2. Nhập khẩu danh sách đơn vị khám chữa bệnh từ tệp Excel
3. Lưu ý

3.1. Có thể cho phép/không cho phép đăng ký hàng loạt đơn vị khám chữa bệnh.
1. Chọn các đơn vị khám chữa bệnh cần thay đổi trạng thái. => Có thể sử dụng phím Ctrl + Click chuột để chọn các vị trí công việc cách nhau hoặc phím Shift + Click chuột để chọn các vị trí liền nhau.
2. Nhấn chuột phải và chọn Cho phép đăng ký hoặc Không cho phép đăng ký.
3.2. Có thể sửa lại thông tin hàng loạt cho các đơn vị khám chữa bệnh đã có trên phần mềm bằng cách:
1. Xuất khẩu danh danh sách các đơn vị khám chữa bệnh cần sửa ra tệp excel. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.
2. Nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây .


Xem thêm