[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Giúp Nhân sự theo dõi và quản lý ngày nghỉ của nhân viên trong đơn vị để phục vụ cho công tác chấm công, tính lương cho nhân viên. Đồng thời, giúp quản lý tình hình nhân sự nhằm đảm bảo đầy đủ nhân sự duy trì hoạt động của đơn vị.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Lưu ý: Trước khi thực hiện các nghiệp vụ trên phân hệ Quản lý thời gian, Nhân sự cần thực hiện Thiết lập các quy định về thời gian và Thiết lập Email gửi và nhận thông báo.
Bước 1: Nhận đơn xin nghỉ của nhân viên

Bước 2: Phê duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên

Bước 3: Theo dõi ngày nghỉ của nhân viên
4. Lưu ý
Nhân sự có thể thực hiện trộn thông tin đơn xin nghỉ với mẫu đơn xin nghỉ để in ra phục vụ cho công tác ký duyệt và lưu trữ:
1. Vào phân hệ Chấm công\Quản lý thời gian\Nghỉ.
2. Chọn đơn xin nghỉ muốn trộn mẫu. Có thể chọn cùng lúc nhiều đơn xin nghỉ bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn các đơn xin nghỉ.
3. Nhấn chuột phải, chọn Trộn đơn xin nghỉ.

4. Thực hiện các bước trộn mẫu tương tự hướng dẫn tại đây.


Xem thêm