[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Quản lý tình hình đi muộn, về sớm, thời gian đi muộn, về sớm của từng nhân viên để phục vụ cho công tác chấm công, tính lương cho nhân viên.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Lưu ý: Trước khi thực hiện các nghiệp vụ trên phân hệ Quản lý thời gian, Nhân sự cần thực hiện Thiết lập các quy định về thời gian và Thiết lập Email gửi và nhận thông báo.

Bước 1: Nhận đơn đăng ký đi muộn, về sớm của nhân viên

Bước 2: Phê duyệt đơn đăng ký đi muộn, về sớm của nhân viên

Bước 3: Theo dõi quá trình đi muộn, về sớm của nhân viên

4. Lưu ý
Nhân sự có thể sử dụng chức năng Gửi email trên danh sách Đăng ký đi muộn, về sớm để gửi email thông báo cho toàn công ty hoặc các bộ phận liên quan biết được thông tin về nhân viên đi muộn, về sớm giúp thuận tiện trong quá trình làm việc.
 


Xem thêm