[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Trong trường hợp đơn vị cho phép nhân viên nghỉ lễ vào ngày làm việc và phải làm bù vào một ngày nghỉ khác thì trước hoặc sau thời gian này Nhân sự sẽ đăng ký làm bù cho khoảng thời gian mà nhân viên đã nghỉ hoặc sẽ nghỉ để không bị trừ lương.

2. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Lưu ý: Trước khi thực hiện các nghiệp vụ trên phân hệ Quản lý thời gian, Nhân sự cần thực hiện Thiết lập các quy định về thời gian và Thiết lập Email gửi và nhận thông báo.
Bước 1: Lập đơn đăng ký làm bù

Bước 2: Phê duyệt đơn đăng ký làm bù

Bước 3: Theo dõi quá trình làm bù của nhân viên

4. Lưu ý
Nhân sự có thể sử dụng chức năng Gửi email trên danh sách Quản lý làm bù để gửi email thông báo cho toàn công ty hoặc các bộ phận liên quan biết được thông tin về nhân viên đi làm bù và thời gian làm bù, giúp thuận tiện trong quá trình làm việc.


Xem thêm