[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép Nhân sự theo dõi và quản lý quá trình làm thêm của nhân viên để phục vụ cho công tác chấm công, tính lương cho nhân viên.
2. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Lưu ý: Trước khi thực hiện các nghiệp vụ trên phân hệ Quản lý thời gian, Nhân sự cần thực hiện Thiết lập các quy định về thời gian và Thiết lập Email gửi và nhận thông báo.
Bước 1: Nhận đơn đăng ký làm thêm của nhân viên

Bước 2: Phê duyệt đơn đăng ký làm thêm của nhân viên

Bước 3: Theo dõi quá trình làm thêm của nhân viên


Xem thêm