[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép nhân sự xây dựng các quy trình đánh giá riêng của từng đơn vị và thực hiện theo quá trình đã thiết lập.
2. Các trường hợp nghiệp vụ

1. Vào phân hệ Thiết lập\Danh mục\Quy trình đánh giá.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin Tên quy trìnhMô tả quy trình và chọn Đối tượng tham gia quy trình.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:
  • Tích Sử dụng để có thể chọn quy trình đánh giá này vào các đợt đánh giá được khai báo.
  • Tích chọn Cho phép quản lý chốt đánh giá thì quản lý sẽ nhìn thấy toàn bộ các thông tin đánh giá nhân viên của mình trên phiếu đánh giá (nhưng không được Sửa).

Xem thêm