[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R27 > Cho phép khách hàng tạo bảng chấm công tổng hợp theo sản phẩm

Cho phép khách hàng tạo bảng chấm công tổng hợp theo sản phẩm


1. Mục đích
Cho phép khách hàng tạo bảng chấm công tổng hợp theo sản phẩm
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R27: Khách hàng chỉ có thể tạp bảng chấm công chi tiết theo sản phẩm mà chưa tạo được bảng chấm công tổng hợp.
  • Từ phiên bản R27 trở đi: Khách hàng có thể tạo bảng chấm công tổng hợp
1. Tại phân hệ Lương - Thuế - Bảo hiểm, chọn Chấm công tổng hợp theo sản phẩm.

Xem hướng dẫn chấm công theo sản phẩm tại đây.


Xem thêm