[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Câu hỏi thường gặp > Tại sao tôi không tìm/lọc được nhân viên trên danh sách?

Tại sao tôi không tìm/lọc được nhân viên trên danh sách?


1. Câu hỏi
Trường hợp có tên nhân viên trên danh sách nhưng không tìm/lọc được nhân viên thì tôi phải làm thế nào?
2. Trả lời
Khi có tên nhân viên có trên danh sách nhưng không thể tìm kiếm/lọc nhân viên nguyên nhân là do khi thêm mới nhân viên vào phần mềm, khách hàng đang dùng Bảng mã khác với dữ liệu trên phần mềm để nhập liệu, dẫn đến phần mềm không nhận được định dạng và không hiển thị kết quả tìm kiếm.
Chẳng hạn, khi khách hàng thêm mới trực tiếp nhân viên Nguyễn Văn A lên phần mềm và sử dụng bảng mã khi nhập liệu là TCVN3 (ABC). Nhưng khi gõ tìm kiếm nhân viên, khách hàng lại sử dụng bảng mã Unicode thì phần mềm sẽ không hiển thị nhân viên. Để lọc/tìm kiếm được nhân viên, khách hàng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Tìm kiếm nhân viên theo mã nhân viên
  • Cách 2: Tìm kiếm nhân viên bằng bảng mã giống khi nhập liệu hoặc thay đổi lại tên nhân viên theo bảng mã khác.


Xem thêm