[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép nhân sự lưu trữ hồ sơ ứng viên tự ứng tuyển và không theo đợt tuyển dụng của đơn vị. Khi có nhu cầu tuyển dụng, nhân sự có thể chuyển hồ sơ ứng viên sang đợt tuyển dụng tương ứng
2. Các trường hợp nghiệp vụ
1. Thêm mới trực tiếp hồ sơ ứng viên

2. Ứng viên tự ứng tuyển qua trang Tuyển dụngXem thêm