[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép nhân sự theo dõi quá trình thực hiện quyết định khen thưởng cho đến khi hoàn thành khen thưởng.
2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Bước 1: Lập danh sách nhân viên được khen thưởng

Bước 2: Thông báo quyết định khen thưởng cho nhân viên

Bước 3: Cập nhật tài liệu liên quan đến quyết định khen thưởng

Bước 4: Cập nhật chi phí khen thưởng thực tếXem thêm