[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Thông thường những khóa đào tạo mà đơn vị tài trợ kinh phí khá lớn thường yêu cầu nhân viên cam kết sẽ phải làm việc cho đơn vị một khoảng thời gian nhất định sau khi hoàn thành khóa đào tạo để tránh trường hợp sau khi đào tạo xong nhân viên lại nghỉ việc gây tổn thất cho đơn vị.
Căn cứ vào cam kết của nhân viên đã làm trước khi tham gia đào tạo, nhân viên nhân sự sẽ theo dõi việc thực hiện cam kết của nhân viên có liên quan sau khi hoàn thành khóa đào tạo đó.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện


Bước 1: Lập nội dung cam kết đào tạo cho nhân viên tham gia

Bước 2: Theo dõi việc thực hiện cam kết sau đào tạo của nhân viên


Xem thêm