[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép nhân sự theo dõi quá trình thực hiện chương trình phúc lợi từ lúc lập kế hoạch đến khi kết thúc chương trình.
2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Bước 1: Lập danh sách nhân viên dự kiến tham gia chương trình phúc lợi

Bước 2: Thông báo chương trình phúc lợi cho nhân viên

Bước 3: Nhận đăng ký tham gia chương trình phúc lợi

Bước 4: Cập nhật chi phí thực tế phát sinh

Bước 5: Xác nhận nhân viên đã tham gia chương trìnhXem thêm