[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép lựa chọn ẩn/hiện và sắp xếp thứ tự hiển thị các trang chi tiết của hồ sơ nhân viên
2. Các bước thực hiện

​1. Nhấn vào biểu tượng  tại các tab chi tiết trên phân hệ Hồ sơ.
2. Tích để hiện và không tích để ẩn các trang thông tin chi tiết.
​3. Nhấn vào biểu tượng  hoặc biểu tượng  để sắp xếp vị trí hiển thị các thông tin trên giao diện.
4. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Có thể nhấn Mặc định để hệ thống thiết lập lại giá trị mặc đinh.


Xem thêm