[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

​1. Nội dung
Giúp thiết lập các quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ, các ngày nghỉ lễ được phép nghỉ...phục vụ cho việc quản lý thời gian làm việc của nhân viên và công tác chấm công trên phân hệ Lương-Thuế-Bảo hiểm.
2. Các bước thực hiện
Thiết lập thời gian làm việc theo quy định của đơn vị

Thiết lập số ngày nghỉ lễ trong năm theo quy định của luật lao động và quy định của đơn vịXem thêm