[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung

Cho phép thiết lập định mức cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động cho các phòng ban và vị trí công việc.

2. Các bước thực hiện
Bước 1. Thiết lập Danh mục Đồng phục và Bảo hộ lao động

Bước 2. Thiết lập định mức cấp phát


Xem thêm