[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Danh mục Thủ tục cho phép quản lý danh sách các thủ tục sẽ phải thực hiện khi tiến hành tiếp nhận hoặc giải quyết thôi việc cho nhân viên trong đơn vị
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo từng thủ tục

2.2. Nhập khẩu danh sách thủ tục từ tệp Excel
Lưu ý: Hệ thống mặc định tạo 2 thủ tục "Thủ tục trả thẻ BHYT" và "Thủ tục trả sổ BHXH", người dùng không được phép sửa hoặc xóa 2 thủ tục này.


Xem thêm