[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép Nhân sự thống kê các hợp đồng đang sắp hết hạn và đã hết hạn để lập kế hoạch ký mới, gia hạn và chuẩn bị giấy tờ cần thiết theo quy định của đơn vị cho từng nhân viên.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Hồ sơ\Hợp đồng.

2. Nhấn biểu tượng và chọn loại hợp đồng muốn thống kê. Chương trình sẽ hiển thị danh sách hợp đồng theo loại hợp đồng đã chọn.Xem thêm