[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung

Cho phép tìm kiếm hồ sơ nhân viên theo nhiều tiêu chí khác nhau. VD: Tìm kiếm nhân viên theo Mã nhân viên hoặc tìm kiếm các nhân viên có cùng Đơn vị công tác.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Nhân sự có thể thực hiện tra cứu, tìm kiếm hồ sơ nhân viên theo một trong các cách sau:
3.1. Tìm kiếm nhanh thông tin nhân viên trên màn hình giao diện của phân hệ bất kỳ

3.2. Tìm kiếm nhân viên theo Cơ cấu tổ chức 

3.3. Tìm kiếm nhân viên theo trạng thái làm việc và trạng thái tài khoản

3.4. Tìm kiếm nhân viên theo chức năng lọc thông tin 
    


Xem thêm