[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép nhân sự ghép thông tin của nhiều nhân viên trên hồ sơ cùng lúc vào các loại văn bản như: quyết định bổ nhiệm, quyết định luân chuyển công tác... để in ra phục vụ cho mục đích ký kết hoặc lưu trữ hồ sơ.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Hồ sơ\Hồ sơ.

2. Chọn nhân viên cần trộn văn bản (có thể chọn nhiều nhân viên bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn nhân viên).
3. Nhấn Tiện ích, chọn Trộn văn bản.

4. Có thể thêm hoặc bớt nhân viên vào danh sách trộn mẫu bằng cách nhấn Chọn nhân viên hoặc Loại bỏ.

5. Nhấn Tiếp theo.
6. Tích chọn các mẫu văn bản để trộn.
Lưu ý:
  •  Nhân sự có thể thiết lập thêm mẫu văn bản để sử dụng trộn mẫu tại menu Danh mục\Mẫu. Chi tiết xem tại đây.
  •  Chương trình cho phép trộn mẫu dạng văn bản hoặc dạng bảng.
7. Chọn phương thức trộn và định dạng văn bản sau khi trộn mẫu:
  • Mỗi văn bản trộn thành một tệp: Tất cả các văn bản sau khi trộn mẫu sẽ được lưu vào 1 file
  • Trộn tất cả văn bản thành một tệp: Sau khi trộn mẫu, mỗi văn bản được lưu thành 1 file

8. Nhấn Thực hiện.
9. Nhấn để tải văn bản đã trộn về máy tính.


10. Kiểm tra lại nội dung văn bản sau khi trộn.


Lưu ý: Trường hợp hồ sơ nhân viên không có ảnh, khi trộn văn bản theo phương thức Ảnh hồ sơ, thì sau khi trộn nội dung văn bản sẽ để trống ảnh nhân viên.


Xem thêm