[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép nhân sự kiểm tra dữ liệu từ máy chấm công trực tiếp trên phần mềm.
2. Các bước thực hiện
  • Vào phân hệ Chấm công\Dữ liệu máy chấm công.

  • Chọn khoảng thời gian Từ ngày - Đến ngày và cơ cấu tổ chức cần xem dữ liệu, sau đó nhấn Xem dữ liệu.

  • Lưu ý: Có thể xuất khẩu dữ liệu từ máy chấm công ra file excel hoặc pdf bằng cách nhấn Xuất khẩu.


Xem thêm