[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Công việc > Báo cáo thống kê về tiến độ và chất lượng công việc

Báo cáo thống kê về tiến độ và chất lượng công việc


1. Nội dung
Cuối mỗi tuần/tháng/quý người quản lý thường có nhu cầu thống kê lại số công việc đã giao cho nhân viên cấp dưới thực hiện, số công thực hiện cũng như kết quả đánh giá công việc đối với từng nhân viên. Ngoài ra nhân viên được giao việc cũng muốn xem lại kết quả công việc đã được đánh giá như thế nào để rút kinh nghiệm thực hiện công việc tốt hơn.
2. Các bước thực hiện
1. Trên tab Báo cáo của ứng dụng quản lý Công việc, chọn loại Báo cáo.
2. Thiết lập điều kiện thống kê. Sau đó nhấn Xem báo cáo.

3. Tab Báo cáo cho phép xem được các báo cáo sau:
  • Báo cáo phân tích tiến độ và chất lượng công việc: Là báo cáo cho phép thống kê được số lượng công việc đã được người giao việc đánh giá về tiến độ và chất lượng.

Lưu ý:
  • Nếu muốn thống kê báo cáo cho tất cả các công việc mà tôi đã giao hoặc đã nhận thì cần phải bỏ trống giá trị phần Người thực hiện/Người giao việc.
  • Nếu chưa có công việc được đánh giá thì chỉ xuất hiện biểu đồ Việc chưa hoàn thành.
  • Báo cáo phân tích tiến độ và chất lượng công việc theo người thực hiện/người giao việc: Là báo cáo thống kê chất lượng hoàn thành công việc theo tiến độ % và trạng thái nghiệm thu của những nhân viên thuộc quyền quản lý của cá nhân.

  • Báo cáo phân tích công thực hiện theo người thực hiện/Người giao việc: Là báo cáo thống kê năng suất làm việc của người được giao, trong đó chỉ rõ số giờ công để thực hiện và được nghiệm thu sau khi công việc hoàn thành.Xem thêm