[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Bình luận, đánh giá nội dung chi tiết của tài liệu

Bình luận, đánh giá nội dung chi tiết của tài liệu


1. Nội dung
Sau khi xem xong nội dung chi tiết của tài liệu, người đọc có thể đưa ra những bình luận, góp ý về nội dung tài liệu.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Cách 1: Thực hiện ngay tại trang Wall
1. Đánh giá và nhập bình luận về nội dung tài liệu tại trang Wall
Cách 2: Thực hiện trên ứng dụng AMIS.VN-Tài liệu
1. Mở tài liệu
2. Đánh giá và nhập bình luận về nội dung tài liệu và nhấn Gửi bình luận.
Lưu ý: Khi có bình luận mới về tài liệu, hệ thống sẽ tự động gửi một thông báo về cho người đã soạn thảo nội dung tài liệu.


Xem thêm