[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Hệ thống cho phép người dùng trong quá trình nhập nội dung chi tiết của tri thức có thể chèn các ảnh minh họa như sau:
  • Tại màn hình soạn thảo nội dung chi tiết của tri thức, đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn ảnh, sau đó chọn biểu tượng trên thanh công cụ.

  • Tạo một thư mục lưu ảnh.

  • Chọn thư mục vừa tạo, sau đó chọn chức năng Upload ảnh.
  • Nhấn Selcet để chọn ảnh vào thư mục.

  • Nhấn Upload
  • Nhấn Insert để chèn ảnh vào nội dung tri thức.


Xem thêm