[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tri thức > Chia sẻ các tri thức đang được lưu nháp

Chia sẻ các tri thức đang được lưu nháp


Đối với các tri thức đăng được lưu dưới dạng thông tin nháp trên ứng dụng, người dùng sau khi hoàn thiện xong nội dung có thể đăng lên trang Tri thức của ứng dụng theo một trong các cách sau:
 • Cách 1: Đăng bài tại giao diện soạn thảo nội dung tri thức:
  • Tìm tới nội dung tri thức đang được lưu nháp, sau đó sử dụng chức năng Sửa:
 • Cách 2: Đăng bài tại phần Quản lý tri thức:
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng Tri thức, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Quản lý tri thức:
  • Chọn tri thức cần chia sẻ, sau đó chuyển trạng thái của tri thức từ Nháp thành Đã đăng tại cột Trạng thái.
  • Trường hợp muốn đưa thông tin về tri thức vào nhóm các tri thức thường gặp nhất trên tab Tri thức của ứng dụng, người dùng tích chọn vào cột Thường gặp nhất.
  • Sau khi chọn xong thông tin nhấn Cập nhật.
 • Cách 3: Đăng bài tại tab Chi tiết trên ứng dụng Tri thức:
  • Trên tab Trang chủ của ứng dụng Tri thức, tìm kiếm tri thức đăng được lưu nháp, sau đó chọn chức năng xem Chi tiết.
  • Tại tab Chi tiết, chọn chức năng Đăng bài:


Xem thêm