[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kho phim > Chia sẻ phim

Chia sẻ phim


1. Nội dung
Trong quá trình tìm kiếm và xem phim, nếu thấy nội dung hay, giúp ích cho công việc của mọi người hoặc nội dung còn chưa phù hợp... người dùng có thể chia sẻ nội dung phim đó cho mọi người cùng xem và đưa ra những ý kiến bình luận, phản hồi.
2. Các bước thực hiện
1. Tại màn hình kho phim, người dùng chọn chức năng Chia sẻ:

2. Nhập tóm tắt giới thiệu về nội dung phim sẽ chia sẻ.
3. Sau khi thực hiện chia sẻ xong, thông tin phim sẽ được chuyển ra ngoài trang Wall:
 
Lưu ý: Người dùng có thể xem trực tiếp phim được chia sẻ ngay tại trang Wall: 


Xem thêm