[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Chia sẻ tài liệu

Chia sẻ tài liệu


1. Nội dung
Trong quá trình đọc tài liệu, nếu thấy nội dung tài liệu hay, giúp ích cho công việc của mọi người hoặc nội dung tài liệu chưa được rõ ràng, người dùng có thể chia sẻ nội dung đó cho mọi người cùng đọc và đưa ra những ý kiến phản hồi về tài liệu.
2. Các bước thực hiện
1. Tại màn hình quản lý nội dung chi tiết của một mục tài liệu, chọn chức năng Chia sẻ
2. Mô tả tóm tắt về tài liệu được chia sẻ
3. Lựa chọn chia sẻ tài liệu ra ngoài trang Wall, qua email hoặc cả hai

  • Nếu tích chọn Chia sẻ lên Wall, người dùng nhập nội dung tóm tắt và chọn phòng ban, đơn vị sẽ được chia sẻ (thông tin phòng ban, bộ phận này trùng với phòng ban, bộ phận khi phát hành tài liệu). Sau khi khai báo xong thông tin, tài liệu sẽ được chuyển ra ngoài trang Wall, và chỉ có những nhân viên thuộc phòng ban, đơn vị được chia sẻ mới đọc được thông tin về tài liệu này:
  • Nếu tích chọn Chia sẻ tới email, người dùng chọn những email sẽ nhận được thông báo chia sẻ tài liệu. Hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo về tài liệu tới những email đã được chọn:


Xem thêm