[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tri thức > Chia sẻ tri thức lên trang Wall hoặc qua email

Chia sẻ tri thức lên trang Wall hoặc qua email


Trong quá trình đọc các tri thức trên ứng dụng, nếu thấy nội dung của tri thức nào hay, bổ ích, hỗ trợ tốt cho công việc của mọi người hoặc nội dung tri thức nào chưa được rõ ràng, người dùng có thể chia sẻ nội dung đó cho mọi người cùng đọc và đưa ra những ý kiến phản hồi về tri thức đó.
1. Tại màn hình quản lý nội dung chi tiết của một tri thức, người dùng chọn chức năng Chia sẻ

2. Khai báo thông tin chia sẻ tri thức
  • Mô tả tóm tắt về tri thức được chia sẻ.
  • Tích chọn Chia sẻ ra Wall để chia sẻ cho phòng ban/bộ phận nào đó (nếu có). Sau đó chọn phòng ban/bộ phận.
Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép nhân viên thược phòng ban/bộ phận đã chọn nhìn thấy thông tin tri thức được chia sẻ trên trang Wall
  • Tích chọn Chia sẻ tới Email để chia sẻ tới email bấy kỳ (nếu có). Sau đó nhập địa chỉ email sẽ nhận được thông báo về tri thức được chia sẻ.
3. Nhấn Chia sẻ

Lưu ý:
  • Nếu tích chọn Chia sẻ lên Wall, người dùng nhập nội dung tóm tắt và chọn phòng ban/bộ phận sẽ được chia sẻ. Sau khi khai báo xong thông tin, tri thức sẽ được chuyển ra ngoài trang Wall, và chỉ có những nhân viên thuộc phòng ban/bộ phận được chia sẻ mới thấy được thông tin về tri thức này trên trang wall.

  • Nếu tích chọn Chia sẻ tới email, người dùng chọn những email sẽ nhận được thông báo chia sẻ tri thức. Hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo về tri thức tới những email đã được chọn:Xem thêm