[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tin tức > Đăng bài viết > Chọn ảnh đại diện cho bài viết

Chọn ảnh đại diện cho bài viết


1. Nội dung

Cho phép chọn ảnh đại diện cho bài viết để hiển thị trên trang Wall.

2. Các bước thực hiện

1. Trên giao diện Thêm mới bài viết, nhấn vào biểu tượng tại phần Ảnh đại diện.


2. Nhấn Upload
3. Nhấn Select để lựa chọn ảnh lưu trên máy.
4. Nhấn Upload để up ảnh lên hệ thống.

5. Lựa chọn ảnh đã upload.
6. Nhấn Insert.
Lưu ý: Ảnh upload phải có dung lượng < 4MB và có định dạng file là *.jpg, *.png, *.gif


Xem thêm