Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > 10. Chuyển đổi dữ liệu từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên AMIS.VN-Kế toán 2.0

10. Chuyển đổi dữ liệu từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên AMIS.VN-Kế toán 2.0


Việc chuyển đổi dữ liệu từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên AMIS.VN-Kế toán 2.0 có thể được thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp sau:
Lưu ý: Chương trình chỉ đáp ứng chuyển số dư, danh mục cuối năm 2018 và phát sinh năm 2019 từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên AMIS.VN-Kế toán 2.0.
Khuyến nghị: Nên thực hiện chuyển số dư và danh mục cuối năm 2018 từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên AMIS.VN-Kế toán 2.0, sau đó nhập phát sinh từ năm 2019 trên AMIS.VN-Kế toán 2.0.
Xem thêm