[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Đăng nhập vào các ứng dụng con của AMIS.VN

Đăng nhập vào các ứng dụng con của AMIS.VN


1. Nội dung
Dễ dàng truy cập vào các ứng dụng con của hệ thống AMIS.VN như: Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Tin tức, Công việc, Tài liệu... ngay trên trang Wall.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Truy cập vào các ứng dụng con

Quản lý phân quyền các ứng dụng hiển thị trên trang Wall cho toàn bộ nhân viên

Nhân viên tự thiết lập ẩn/hiện các ứng dụng trên trang WallXem thêm