[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Đánh dấu tài liệu ưa thích

Đánh dấu tài liệu ưa thích


1. Nội dung
Sau khi đọc xong tài liệu, nếu thấy tài liệu hay hoặc tài liệu cần lưu ý, người dùng có thể đánh dấu lại tài liệu để có thể nhanh chóng tìm thấy trong lần đọc sau.
2. Các bước thực hiện
1. Tại màn hình danh sách tài liệu, người dùng nhấn chuột phải vào tài liệu và chọn chức năng Ưa thích:
2. Sau khi đánh dấu xong, hệ thống sẽ tự động chuyển tài liệu vừa được đánh dấu vào mục Tài liệu ưa thích:
  Lưu ý: Trường hợp không muốn đánh dấu tài liệu nữa, người dùng chọn tài liệu đã được đánh dấu trước đó, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Không ưa thích.


Xem thêm