[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kho ảnh > Đánh giá, bình luận ảnh trên album

Đánh giá, bình luận ảnh trên album


1. Nội dung
Đối với các ảnh được update trên hệ thống Kho ảnh, người dùng sau khi xem có thể đưa ra các ý kiến, bình luận
2. Các trường hợp
Đối với cả album ảnh
1. Nhấn Like để đánh giá album.
2. Nhấn Comment để bình luận album.
Đối với từng ảnh (kích chọn từng ảnh tại màn hình danh sách Thư viện ảnh):
1. Nhấn Like để đánh giá hình ảnh.
2. Nhấn Chia sẻ để chia sẻ hình ảnh.
3. Nhấn Comment để bình luận hình ảnh.


Xem thêm