[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tri thức > Đưa thông tin tri thức lên ứng dụng

Đưa thông tin tri thức lên ứng dụng


 
Đối với những kiến thức, kinh nghiệm trong công việc được coi là từ điển tra cứu cho những nhân viên khác trong đơn vị có thể được đưa lên quản lý trên ứng dụng Tri thức của hệ thống AMIS.VN. Để đưa được thông tin lên ứng dụng, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:
1. Tại ứng dụng Tri thức, chọn chức năng Thêm mới tri thức.

  • Nhập tiêu đề của tri thức.
  • Nhập nội dung chi tiết của tri thức.
  • Chọn loại tri thức, loại sản phẩm và chủ đề để quản lý tri thức theo mục tương ứng.
  • Nhập từ khóa viết tắt phục vụ cho việc tìm kiếm nhanh tri thức.
  • Nhấn Chọn để đính kèm tài liệu vào tri thức (nếu có).
  • Nhấn Xem trước để xem trước nội dung tri thức trước khi đăng hoặc nhấn Lưu nháp để lưu nội dung tri thức vừa viết nhưng người khác không xem được.
2. Sau khi cập nhật xong nội dung của tri thức, nhấn Đăng bài. Thông tin về tri thức vừa đăng sẽ được chia sẻ cho nhân viên khác trong đơn vị.
Lưu ý:
  • Trong trường hợp tri thức đang được nhiều người quan tâm, là vấn đề mà có nhiều người gặp phải thì nên tích chọn Thường gặp nhất. Tri thức sẽ được đưa vào danh sách thường gặp nhất hiển thị trên màn hình trang chủ Tri thức.

  • Khi soạn thảo nội dung chi tiết, người dùng có thể sử dụng một số công cụ hỗ trợ soạn thảo như: chèn ảnh, chèn link hoặc đính kèm tài liệu
  • Người dùng có thể nhấn chọn biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng để xóa thông tin về một tri thức trên phần Quản lý tri thức.


Xem thêm