[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Công việc > Quản lý giao việc cho nhân viên

Quản lý giao việc cho nhân viên


1. Nội dung

Cho phép quản lý giao việc cho nhân viên cấp dưới và theo dõi, đốc thúc công việc đã giao.

2. Các bước thực hiện

1. Trên trang Wall, chọn ứng dụng Công việc
2. Chọn tab Danh sách việc, đặt con trỏ chuột tại trường Tên công việc để bắt đầu giao việc cho nhân viên.

3. Khai báo thông tin chi tiết của công việc cần giao.
4. Nhấn Giao việc, hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo tới người được giao và những người liên quan (nếu có).
Lưu ý:
  • Thông tin Người thực hiệnNgười liên quan sẽ được tự động lấy từ hệ thống Nhân sự.
  • Muốn cho phép một số đối tượng theo dõi được tiến độ hoàn thành công việc của người được giao, người dùng khai báo thông tin về các đối tượng đó tại phần Người liên quan.
  • Với một số việc thường xuyên lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, khi giao việc người dùng chọn chu kỳ lặp tại phần Lặp lại. Và khi công việc tại ngày, tuần hoặc tháng này kết thúc hệ thống sẽ tự động sinh ra một công việc mới tại ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo.
  • Để sửa đổi lại công việc đã giao, người dùng chọn trực tiếp công việc tại màn hình Danh sách việc.


Xem thêm