[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép giới hạn thời gian truy cập và sử dụng phần mềm AMIS.VN của nhân viên trong đơn vị.
2. Các bước thực hiện
1. Trên trang Wall, nhấn vào biểu tượng Thiết lập hệ thống 

2. Chọn mục Bảo mật nâng cao.

3. Tích chọn Giới hạn theo thời gian và nhấn Thêm mới.

4. Thiết lập khoảng thời gian cho phép truy cập.
5. Nhấn Cất.

6. Sau khi thiết lập xong, nếu nhân viên trong đơn vị đăng nhập vào phần mềm AMIS.VN => hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo không cho phép truy cập:Xem thêm