[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tri thức > Góp ý, bình luận nội dung của tri thức

Góp ý, bình luận nội dung của tri thức


Nhân viên sau khi đăng nhập và đọc các thông tin chi tiết của tri thức, có thể đưa ra các ý kiến, góp ý về nội dung tri thức đó.
1. Nhấn Like để đánh giá nội dung tri thức
2. Nhập góp ý về nội dung chi tiết của tri thức. Nhấn Gửi để gửi ý kiến đóng góp tới người tạo nội dung tri thức.


3. Thông tin góp ý sau khi được gửi đi sẽ được hệ thống tự động gửi tới cho người tạo nội dung tri thức. Người tạo có thể nhận được thông báo từ hệ thống theo một trong hai cách sau:
  • Hiển thị tại phần thông báo trên trang Wall:

  • Nhận được qua email:Xem thêm