[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Hàng ngày, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng và thực hiện liên hệ tiếp thị, chào hàng cho những khách hàng tìm được. Thực hiện bán hàng cho những khách hàng thực sự quan tâm và có nhu cầu mua sản phẩm, mang doanh số về cho doanh nghiệp.Xem thêm