[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Trong quá trình bán hàng hoặc chăm sóc sau bán hàng, nếu khách hàng có bất kì vướng mắc gì về sản phẩm/dịch vụ, nhân viên kinh doanh nên ghi nhận lại kèm với các giải pháp được đưa ra để giải quyết những vướng mắc đó, để phục vụ cho việc tra cứu về sau của bản thân hoặc của nhân viên kinh doanh khác khi cần.
Ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng hỗ trợ nhân viên kinh doanh quản lý các vướng mắc của khách hàng như sau:


Xem thêm