[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Sau khi ghi tăng tài sản, nhân viên thực hiện in mã vạch tài sản để dán lên tài sản, phục vụ cho công tác kiểm đếm và kiểm kê tài sản.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Vào menu Tài sản, nhấn Tiện ích\In mã vạch.

2. Lựa chọn khổ giấy và tích chọn những tài sản muốn in.

3. Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị danh sách mã vạch.

Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng hoặc để in báo cáo hoặc tải file báo cáo về máy tính.


Xem thêm